Samidha Hingne

Member

Meena Thakur

Member

Mrs Rati Bhosekar

Educationist

Shri Prashant Divekar

Educationist, Pune

Shri Vivek Giridhari

Educationist, Pune

Mrs Vandana Atre

Senior Journalist & Writer